titlu proiect

 

Proiectul ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 - Noiembrie 2015 și are un buget în valoare de 5.810.378 lei.

            Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și să sprijine înființarea de noi întreprinderi în vederea creșterii sustenabile a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate în direcțiile de politică industrială cuprinse în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013